Welkom

Wij, Geert en Hermien Doldersum, zijn Mission Uganda in 2004 gestart als een persoonlijk initiatief. Vanaf het 2005 nam het serieuzere vormen aan en kreeg Mission Uganda een jaarlijks wederkerend karakter, met als hoofdactiviteit jeugd- en straat evangelisatie op Highschools, Colleges en Universiteiten, maar ook in de dorpen en steden van Oeganda. Deze activiteiten gebeuren vooral in het oosten van Oeganda, tot aan de grens met Kenya. Met name in het Pallisa District zijn al vele scholen bezocht en hebben vele jongeren gehoord over de liefde van de Here Jezus. In de afgelopen jaren zijn vele duizenden jongeren en ouderen tot geloof gekomen.

Verder zijn er in de loop van de jaren aan aantal projecten ontstaan ter ondersteuning van de bewoners van Gogonyo. Informatie over deze projecten is ruim voorhanden op deze site.
Gogonyo is een weinig ontwikkeld gebied waar het voor de bewoners best moeilijk is het hoofd boven water te houden en in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast staat de medische zorg op een zeer laag pitje.

Uit een recente publicatie:
“Annual report Ugandan authorities regarding Gogonyo: People in the Gogonyo Sub County are vulnerable to drought, floods and unreliable rainfall. Within the communities here, 67% live below the poverty line and over 80% depend on rain-fed agriculture as their main livelihood. The seasons are no longer predictable. Pests and diseases are on the increase affecting crops, animals and humans. Food security is being challenged by the increased frequency of drought. Unlike before, farmers plant any time it rains (with minimal planning). “

Participatie:
De afgelopen jaren hebben al vele mensen geparticipeerd binnen de Mission Uganda projecten. Wel hebben we gemerkt dat we goed naar die participatie moeten kijken. We zijn erg blij met allen die tot nu toe zijn mee geweest naar Oeganda, maar merken ook dat we goed in de gaten moeten houden dat heel de Mission alleen vanuit ons geloof in God inhoud moet krijgen en blijven houden. Dat betekent telkens weer dat we naar de motivatie van de deelnemers kijken. Uitgangspunt moet hun geloof in de Here Jezus zijn.

Sponsering:
Wilt u de Mission Uganda steunen, laat het ons weten. Voor de School Missions en de projecten hebben we elk jaar veel geld nodig. Wilt u helpen, maak dan een gift over naar het rekeningnummer van de Volle Evangeliegemeente Nijverdal IBAN NL58RABO 0327318333 o.v.v. Mission Uganda. Ook kunt u direct een gift aan ons overmaken (als u geen belastingvoordeel wilt genieten). Maak dan een gift over naar het rekeningnummer van G.P.Doldersum IBAN NL48INGB 0003230129 o.v.v. Mission Uganda.